+372 56566626

info@pyroliit.ee

gallery/epl_logo

Soovid registreerida kursustele?

Kutse hindamisest
 

Abipürotehnik, tase 3

Kirjalikul eksamil tuleb vastata kümnele küsimusele. Need käsitlevad kutsestandardis välja toodud kompetentse ning kursustel käsitletud teemasid. Kirjalik eksam kestab 60 minutit ja seda hindavad 3 hindamiskomisjoni (HK) liiget. Hindamine on mitteeristuv. Vaieldavate vastuste korral toimub diskussioon eksaminandi ja hindaja vahel. Iga eksamil esitatav küsimus annab konkreetse arvu punkte. Eksami positiivseks sooritamiseks on vajalik saada minimaalselt 70% punktidest kogu võimalikust punktisummast.

Pürotehnik, tase 4 - kombineeritud eksam (kirjalik ja suuline).

Kirjalikul eksamil tuleb vastata kümnele küsimusele. Need käsitlevad kutsestandardis välja toodud kompetentse. Kui on valitud osakutse või spetsialiseerumine, koosnevad eksamiküsimused antud osakutse kompetentsidel. Kirjalik eksam kestab 60 minutit ja seda hindavad 3 hindamiskomisjoni (HK) liiget. Hindamine on mitteeristuv. Vaieldavate vastuste korral toimub diskussioon eksaminandi ja hindaja vahel. Iga eksamil esitatav küsimus annab konkreetse arvu punkte. Eksami positiivseks sooritamiseks on vajalik saada minimaalselt 70% punktidest kogu võimalikust punktisummast.

Suulises osas analüüsitakse koos HK liikmetega tehtud praktiliste tööde detaile, eripärasid ja iseloomu. Antud osa hinnatakse HK hääletuse teel ning tulemus loetaks positiivseks 2/3 HK häältega.

 

Pürotehnik, tase 5 - kombineeritud eksam (kirjalik ja suuline).
Kirjalikul eksamil tuleb vastata kümnele küsimusele. Need käsitlevad kutsestandardis välja toodud kompetentse. Kirjalik eksam kestab 60 minutit ja seda hindavad 3 hindamiskomisjoni (HK) liiget. Hindamine on mitteeristuv. Vaieldavate vastuste korral toimub diskussioon eksaminandi ja hindaja vahel. Iga eksamil esitatav küsimus annab konkreetse arvu punkte. Eksami positiivseks sooritamiseks on vajalik saada minimaalselt 70% punktidest kogu võimalikust punktisummast.

Suulises osas analüüsitakse koos HK liikmetega eksminandi praktilisi töid ning tegevust kutsevaldkonnas. Antud osa hinnatakse HK hääletuse teel ning tulemus loetaks positiivseks 2/3 HK häältega.

Teadmiste madala taseme korral on võimalik ühe kuu jooksul sooritada järeleksam. HK hinnanguga mittenõustumisel võib esitada vaide kutsekomisjonile ja mitterahuldava tulemuse korral hiljem halduskohtule.


Vajalikud lingid: