Dokumendid

Pürotehnikute kursused
                 
7 - 11 Oktoober 2019 planeeritud kursused 
lükkuvad edasi seoses huvi vähesuse tõttu.

Info uute kursuste kohta avaldatakse EPL kodulehel.

 

14 Oktoober 2019 - Tähetorni hotell
10.00 Kutsetunnistuse pikendajatele täiendkoolitus 
Täiendkoolitus  75.-
EPL liikmetele  50.-
Eksamitasud eraldi.