Pürotehnikute kursused
      Eesti Pürotehnikute Liit korraldab kursused ning eksamid alljärgnevalt. 
                    29 oktoober kuni 01 november 2018 Kursused 
                    02 november 2018 Kutseeskamid, Pikendamine
                     Vajalike dokumentide loetelu www.pyroliit.ee/dokumendid

Dokumendid

Kutseomistamisel vajalikud dokumendid


Avaldus

CV

Tervisetõend

Karistusregistri väljavõte

Kutsestandardid

Kutse taotlemise tasu

Kutse andmise kord